O firmie

 

Militus - PL jest spółką kapitałową prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, prowadzoną w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podstawowym spektrum działalności której stanowi eksport, import oraz reeksport uzbrojenia, środków bojowych, sprzętu wojskowego i logistycznego jak i świadczenie usług oraz realizacja transferu technologii do zastosowań wojskowych i policyjnych. Militus – PL posiada również wymierne doświadczenie w zakresie udziału w implementacji programów modernizacyjnych systemów obronnych.

Militus - PL posiada koncesję MSWiA nr. B - 075/2015 upoważniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Na wizerunek i reputację Militus - PL pracowaliśmy od podstaw, dostarczając naszym Klientom wyłącznie usługi o najwyższym możliwym standardzie. W oparciu o jakość oferowanych przez Militus - PL produktów oraz usług firma uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością (PN-EN ISO 9001:2015) oraz Certyfikat AQAP 2110:2016, świadczące o prowadzeniu statutowej działalności gospodarczej zgodnie z najlepszymi praktykami kupieckimi oraz międzynarodowymi standardami jakości.

 

Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju