Certyfikaty

 

Firma Militus - PL uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością (PN-EN ISO 9001:2015) oraz Certyfikat AQAP 2110:2016, świadczące o prowadzeniu statutowej działalności gospodarczej zgodnie z najlepszymi praktykami kupieckimi oraz międzynarodowymi standardami jakości.

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością (PN-EN ISO 9001:2015)

Certyfikat AQAP 2110:2016

Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli

Koncesja Nr B-075/2015

Decyzja do koncesji Nr B-075/2015

Krajowy Rejestr Sądowy

 

Firma Militus - PL współpracuje z

PakulaConsulting

CertificateCertificate